RAMO AS MÜÜGITINGIMUSED

       1.Müügitingimuste kehtivus ja ulatus

1.1. Käesolevad Müügitingimused kehtivad RAMO veebipoe klientide (edaspidi Ostja) ja RAMO AS (Registrikood: 10125487) asukohaga Oja tee 1, Võru linn, Võrumaa 65609, Eesti, (edaspidi RAMO) vahel kauba (edaspidi Toote) ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta. 

1.2.  Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad RAMO veebipoe Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Veebipood RAMO jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel pood.ramo.ee

  1. Hinna- ja tooteinfo

2.1. Kõik hinnad RAMO veebipoes sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2. Ostukeskkonna hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.

2.3. Teenuste ja toodete kirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada vigu.

2.4. Ostukeskkonnas olevad toodete pildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikest toodetest.

 

  1. Tellimuse vormistamine

3.1.  Lisage soovitud tooted ostukorvi.

3.2. Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt või püsikliendina .

3.3. Ostudel, mille kogusumma jääb alla 50€, lisandub hinnale transpordi hind vastavalt Ostja valitud tarneviisile. Samuti on tarne tasuta, kui tulla kaubale ise järele RAMO AS kauplustesse. Kauplused asuvad Harjumaal, Rae vald, Jüri, Kesk tee 3 avatud E-R 10-18 või Võrumaa, Võru linn, Oja 1 avatud E-R 10:00-18:00 ja L 10:00-14:00

3.4. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

3.5. Maksetähtajaks on sama päev, millal tellimus vormistati.

3.6.  Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, mil oleme saanud kinnituse makse laekumise kohta.

3.7. Järelmaksuga maksete korral võetakse tellimus töötlemisse pärast järelmaksulepingu allkirjastamist.

  1. Makseviisid

4.1. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saate tasuda mugavalt endale sobivas pangas. 

4.2 Kaup pannakse teele pärast makse laekumist RAMO AS arveldusarvele. RAMO AS pangarekvisiidid leiate ka pärast tellimuse kinnitamist Teile e-postiga saadetud arvelt.

4.3 Kui olete valinud kauba kohaletoimetamise viisiks kaubale poodi järele tulemise, siis on Teil võimalus maksta kauba eest poes sularahas või kaardimaksega. 

  1. Kohaletoimetamine

5.1. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest RAMO veebipoe arvelduskontole.

5.2. Pärast müügilepingu jõustumist käsitleb veebipood RAMO tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

5.3. Saadetised jõuavad  üldjuhul  ostja  määratud  sihtpunkti  1-4  tööpäeva  jooksul  alates müügilepingu  jõustumist, kui on toode olemas Eesti laos. Kui toode tuleb väljaspool Eestit, siis teavitame Ostjat personaalselt tarneajast.

5.4. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

5.5. Veebipood RAMO ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

  1. Taganemisõigus

6.1. Ostes RAMO veebipoest nõustub Ostja tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:

 6.1.1 Tagastamisõiguse kasutamiseks peab Ostja esitama taganemisavalduse 14 päeva jooksul alates kauba tellimisest.

6.2.  Ostja tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole käesoleva veebipoe eritingimus.

6.3. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidline isik.

6.4. Kui toodet on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on RAMO veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

6.5. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).

  1. Pretensioonide esitamine, garantii ja vastutus

7.1. Ostjale kauba müügil vastutab RAMO ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba Ostjale üleandmisest. Kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba Ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Muudele Ostjatele kauba müügil vastutab RAMO ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest kaubale kehtiva tootjagarantii kehtivuse aja jooksul.

7.2. Ostja kohustub RAMO teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 14 päeva jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni. Pretensioon tuleb esitada e-posti aadressile [email protected] või helistada telefonile: +372 621 1710 ning selles peab sisalduma järgmine informatsioon: a) Ostja nimi ja kontaktandmed; b) Kauba puuduse kirjeldus; c) Müügilepingu number. Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puuduse kindlakstegemiseks RAMOle ka puudusega kaup.

7.3. Kui puudus on tingitud kaubast või kauba tarnel tekkinud defektist (näiteks toode on defektne või on toode transpordi käigus vigastada saanud), parandab RAMO puudustega kauba. RAMO võib oma valikul kauba parandamise asemel asendada kauba puudusteta kaubaga, tingimusel, et Ostja tagastab RAMOle puudustega kauba. Kui kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, on Ostjal õigus Müügilepingust taganeda ja kaup RAMOle tagastada. RAMO kohustub tagastama Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna sellisel juhul Ostjale 14 päeva jooksul arvates põhjendatud taganemisavalduse saamisest. 

7.4. RAMO ei vastuta kauba mittesihipärasest hoidmisest või kasutamisest, samuti vääramatu jõu tõttu tekkinud kahjude eest, Ostjast tingitud kauba kahjustumise eest transpordil või kauba kasutamise käigus, kauba normaalse kulumise eest. 

7.5. RAMO ei hüvita Ostjale mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud mittevaralise kahju hüvitist, samuti kaudset kahju (näiteks saamata jäävat tulu) ja kahju, mis Ostjal tekib võimatusest täita seoses kaubaga endale võetud kohustust. 

7.6. RAMO ei vastuta kahju eest, mis tekib Ostjal tulenevalt asjaolust, et RAMO on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda.

  1. Isikuandmete töötlemine

8.1. RAMO veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba Ostjale saatmiseks. RAMO veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kaupa kohale toimetada.

8.2. RAMO veebipoe kliendiregistrit kasutatakse kliendisuhte haldamiseks ning pakkumiste, tellimuste ja klientidega kontakti hoidmise jaoks. Lisaks sellele võib andmeid kliendi nõusolekul kasutada või edastada elektrooniliseks või muul viisil suunatud turunduseks.

  1. Vääramatu jõud

9.1. Veebipood RAMO ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood RAMO ei saanud mõjutada või ette näha.

 

  1. Muud tingimused

10.1. Ostja kinnitab Müügilepingut sõlmides, et:

10.1.1. ta on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Kodulehel võimaldatud tehinguid ning et tehinguid tehes tegutseb ta enda nimel ja enda identiteeti kasutades; 

10.1.2. ta saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Müügitingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Kodulehe kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.

10.2. Eesmärgiga pakkuda enda kaupu Kodulehe kaudu on kauba tootjad ja edasimüüjad andnud RAMOle õiguse kasutada nende kaubamärki, kaupade kirjeldusi, fotosid ja muid andmeid, mis võib olla käsitatav nimetatud isikute intellektuaalse omandina ja mille kasutamine kolmandate isikute poolt ei pruugi olla lubatud. 

10.3. Müügitingimustega nõustumisel kinnitab Ostja, et ta on tutvunud RAMO privaatsuse ja andmekaitse tingimustega, samuti RAMO küpsiste kasutamise tingimustega ja aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta.

10.4. Juhul, kui mõni Müügitingimuste säte osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

10.5. Ostja ja Kaupmehe vahel seoses ostukeskkonna vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.